Kjære kunde!

Vi vil informere om at MECA Online vil på sikt stenges og erstattes av vår nye og forbedrede delekatalog, BCP Pro. For å få tilgang til BCP Pro og kunne fortsette å benytte våre tjenester, vennligst kontakt din lokale avdeling eller salgsrepresentant for å få dine nye påloggingsdetaljer. Vi ser frem til å fortsatt støtte din virksomhet med BCP Pro!